รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 119 หมู่ 2   ตำบลศรีสำราญ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
เบอร์โทรศัพท์ 0864605840


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :