กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กนิษฐา วังสำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ธิติยา แก้วพาปราบ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

เกตุชนัตฎา ดวนใหญ่
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1