กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปณัสญา วงศ์ศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2