กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กรวิภา สิงห์เหิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ถาวรณ์ วังสำเภา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : windy_1975@hotmail.com