คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ โสตแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา