คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ โสตแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประหยัด แก้วพิลึก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา