เพลงโรงเรียน
มาร์ช นทว.
มาร์ช นทว.
ประพันธ์เนื้อร้อง : สิทธิพร  ล้ำเลิศ และ สมพร  บุญพามา

คลังปัญญานำทางสร้างชีวิต         คลังความคิดสร้างชาติพัฒนา
คือหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา         คุณธรรมนำหน้าวิชาการ
ถิ่นโบราณนานมามีค่าล้ำ             ขอน้อมนำพาชมถิ่นสถาน
เวียงวังหินหอมหวนลำดวนบาน     ศรีสำราญเขตตำบลคนลือนาม
ครูอาจารย์ชั้นเยี่ยมเปี่ยมรอยยิ้ม    ล้วนเป็นพิมพ์เรืองปัญญาน่าเกรงขาม
เทา-ชมพู สีแสงแห่งผู้นำ            ทุกเขตคามสายสัมพันธ์ลั่นลือไกล
หนึ่งคำขวัญรักความรู้เชิดชูธรรม    เคียงผู้นำชุมชนร้อยดวงใจ
หนึ่งปทุมคือก้าวหน้าดลกาไกล     ริ้วธงชัยปลิวไสวสายสัมพันธ์
เรื่องกีฬาเก่งกล้าไม่ใช่น้อย          สู้ไม่ถอยสู้ได้โรงเรียนฉัน
เก่งทุกอย่างลือนามนัมเบอร์วัน      เขาลือกันฉันภูธรไม่อ่อนใจ

พวกเราชาวหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา    ให้สัจจาจะเพียรพร่ำฟังคำสอน
ถึงห่างไกลเมืองฟ้าพาราอมร              ไม่โอนอ่อนน้อยใจในชะตา
จะมุ่งมั่นสรรค์สร้างแต่ความดี              ยาเสพติดมีพิษภัยไม่นำพา
สนองรัฐสนองราษฎร์กษัตรา               สู้ฟันฝ่าจนชื่อก้องแซ่ซ้องลือ
รวมใจร้อยในผูกพัน                          สู่ทางฝันด้วยสมองและสองมือ
ทุกเขตคามเอ่ยนามร่ำลือ                   ว่าเราคือหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
เพราะเราคือหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา