กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ศรีสุดา รจนัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

สัญญา สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นิภา พิศลืม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นิรันรัตน์ สูงพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1