กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนีย์วัตร สารวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

พงศกร สมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

กัลยกร โยยรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ศิรินันท์ จันทร์จ้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2