กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เสนีย์วัตร สารวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

พงศกร สมพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

กัลยากร โยยรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

กิตติยาภรณ์ สำเภา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ทิพย์วรินธร เหอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ศิรินันท์ จันทร์จ้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1