กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อนัญพัทธ์ พงศ์เมธินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

เสนีย์วัตร สารวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

พงศกร สมพงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

กัลยากร โยยรัมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

ฐิติพร ศรีวัฒนสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1