พนักงานบริการ

สมพร บุญพามา
พนักงานประจำตึก

บรรจง บุญพามา
พนักงานจ้างตามภารกิจ