ภาพกิจกรรม
ค่ายเด็กรักษ์ป่า ครั้งที่ ๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับ ชุมนุมเกษตรธรรมชาติ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา โดย นายถาวรณ์  วังสำเภา ครูที่ปรึกษา ชุมนุมเกษตรธรรมชาติ นำสมาชิกชุมนุมเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเด็กรักษ์ป่า" โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และน้ำตกห้วยหลวง อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมมีการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้จระเข้น้ำจืด สถานที่เก็บรถยนต์ของกลางและไม้พยุง และการชมความสวยงามของธรรมชาติที่น้ำตกห้วยหลวง ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๖ คน ครู ๕ คน ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่เป็นอย่างดีจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2560,09:56   อ่าน 3789 ครั้ง