ภาพกิจกรรม
ค่ายศิลป์รักษ์ป่า ปี'65
ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลป์รักษ์ป่า (ค่ายศิลป์รักษ์ป่า) ประจำปี 2565 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,14:04   อ่าน 502 ครั้ง