เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและจิตคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและจิตคณิตศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 
ชื่อผู้วิจัย : นางนิรันรัตน์  สูงพล
ตำแหน่ง : ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 435 ครั้ง