เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ชื่อผู้วิจัย : นางนิรันรัตน์ สูงพล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 430 ครั้ง